Bệnh viện ĐK Quang Bình logo

Văn bản chung của Bộ

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
53/2017/TT-BYT 27/08/2018 53/2017/TT-BYT Thông tư quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế
5126/QĐ-BYT 14/11/2017 5126/QĐ-BYT V/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định số 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe