Bệnh viện ĐK Quang Bình logo

Kế hoạch

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
218/KH-SYT 15/11/2017 218/KH-SYT V/v tổ chức hội nghị tham gia góp ý vào đánh giá, phân loại đối với giám đốc và các phó giám đốc sở y tế
214/KH-SYT 13/11/2017 214/KH-SYT V/v kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017