Bệnh viện ĐK Quang Bình logo

Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
Số:79/TB-BVQB 29/05/2023 Số:79/TB-BVQB V/v: Mời quan tâm chào giá Vật tư, y dụng cụ y tế
Số:56/TB-BVQB 05/05/2023 Số:56/TB-BVQB Mời quan tâm chào giá VTTH, hóa chất, sinh phẩm
Số:51/TB-BVQB 24/04/2023 Số:51/TB-BVQB Mời quan tâm chào giá trang thiết bị y tế
Số:15/TB-BVQB 05/04/2023 Số:15/TB-BVQB Chào giá hóa chất BVĐK Quang Bình - Hà Giang
27/03/2023 Công văn mời báo giá vật tư y tế tiêu hao; hóa chất xét nghiệm, hóa chất sinh phẩm
177 27/12/2022 177 Thư mời chào giá một số Hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh
23/12/2020 Thông báo về việc thu tiền khám sức khỏe năm 2020
1420 20/09/2019 1420 Vv triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Số 4996/BHXH-CSYT 03/12/2018 Số 4996/BHXH-CSYT Hướng triển khai thực hiện một số nội dung trong nghị định 146/2018/NĐ-CP
Số: 146/2018/NĐ-CP 03/12/2018 Số: 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế
1677/BYT-BH 29/03/2018 1677/BYT-BH 1677/BYT-BH V/v hướng dẫn giải quyết một số vấn đề về ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT