Bệnh viện ĐK Quang Bình logo

Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
23/12/2020 Thông báo về việc thu tiền khám sức khỏe năm 2020
1420 20/09/2019 1420 Vv triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Số 4996/BHXH-CSYT 03/12/2018 Số 4996/BHXH-CSYT Hướng triển khai thực hiện một số nội dung trong nghị định 146/2018/NĐ-CP
Số: 146/2018/NĐ-CP 03/12/2018 Số: 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế
1677/BYT-BH 29/03/2018 1677/BYT-BH 1677/BYT-BH V/v hướng dẫn giải quyết một số vấn đề về ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT