Bệnh viện ĐK Quang Bình logo

Thông báo

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
29/TB-BV 10/07/2024 29/TB-BV Thông báo mời báo giá tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.của BVĐK Quang Bình
27/TB-BV 25/06/2024 27/TB-BV Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quang Bình
22/TB-BV 14/06/2024 22/TB-BV Thông báo mời chào giá cung cấp thuốc theo đề xuất của khoa Dược
23/TB-BV 14/06/2024 23/TB-BV Thông báo mời chào giá kiểm định trang TBYT tại Việt Nam
24/TB-BV 14/06/2024 24/TB-BV Thông báo chào giá cung cấp hoá chất máy giặt
20/TB-BV 03/06/2024 20/TB-BV TB-YCBG sửa chữa của BVĐK Quang Bình
13/TB-BV 17/04/2024 13/TB-BV TB- chào giá mua sắm bổ sung vật tư y tế, sinh phẩm y tế năm 2024
10/TB-BV 09/04/2024 10/TB-BV Thông báo mời chào giá vật tư tiêu hao, y dụng cụ của Bệnh viện Quang BÌnh
11/TB-BV 09/04/2024 11/TB-BV Thông báo chào giá sửa chữa hệ thống Nội soi của Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình
09/TB-BV 09/04/2024 09/TB-BV Thông báo mời chào giá thuốc của BVĐK Quang BÌnh
06/TB-BV 12/03/2024 06/TB-BV Thông báo mời báo giá về cung ứng thuốc theo đề xuất của khoa Dược
07/TB-BV 12/03/2024 07/TB-BV TB mời chào giá y dụng cụ, vật tư y tế của BVĐK Quang Bình
05/TB-BV 11/03/2024 05/TB-BV Thông báo mời chào giá sửa chữa TTBYT rại BVĐK Quang Bình
45/TB-BV 05/10/2023 45/TB-BV Thông báo mời chào giá hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế của Bệnh viện đa khoa Quang Bình
42/TB-BV 27/09/2023 42/TB-BV Thông báo mời chào giá sửa chữa
39/TB-BV 12/09/2023 39/TB-BV Thông báo mời chào giá thuốc
40/TB-BV 12/09/2023 40/TB-BV thông báo mời chào giá vật tư
33/TB-BV 08/08/2023 33/TB-BV công văn thông báo mòi chào giá thuốc của bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình
14/TB-BV 12/07/2023 14/TB-BV V/v báo giá xây dựng gói thầu
15/TB-BV 12/07/2023 15/TB-BV V.v thông báo báo giá DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, Y DỤNG CỤ,VẬT TƯ