Bệnh viện ĐK Quang Bình logo

Kế hoạch

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
107/KHBV 03/08/2021 107/KHBV Kế hoạch Hướng dẫn để thực hành cấp chứng chỉ hành nghề Khám chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ đa khoa năm 2021
03 01/02/2020 03 KẾ HOẠCH ĐI BUỒNG BVĐK QUANG BÌNH 2020